Tư vấn thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ

Xin Chỉ Giới Đỏ Là Gì ? Thủ Tục Cần Biết Khi Xin Chỉ Giới Đường Đỏ

Xin chỉ giới đỏ thì thủ tục cần những gì chính là câu hỏi thắc mắc mà chúng tôi nhận được nhiều trong thời gian qua. Thực tế chỉ giới đỏ […]

Thành lập bản đồ các tỷ lệ

Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình .v..v.. các tỷ lệ nhằm phục vụ mục đích lập Quy hoạch, quản lý đất đai, xin cấp giấy […]

Cắm mốc

Cắm mốc giao đất theo Quyết định của UBND Thành phố, định vị mốc giới phục vụ Quy hoạch .v…v….