Giới thiệu

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA SƠN LA

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 01, Ngách 04, Ngõ 283, Đường Lê Đức Thọ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 0866 446 588 – 0212 3500 888

E-mail: doangiasonla@gmail.com.

Website: doangiasonla.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: Do Sở kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Sơn La  đăng ký lần đầu ngày 14/12/2018.

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00029, do Cục trưởng Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cấp ngày 10/6/2019 cấp cho Công ty TNHH Đoàn Gia Sơn La; 

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA SƠN LA NGHỀ KINH DOANH 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành Ghi chú
1 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 (Chính)
2 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120
3 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810
4 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820
5 Hoạt động tư vấn quản lý 7020
6 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
7 – Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và cá nhân

– Tư vấn thủ tục chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng dự án cho doanh nghiệp, cá nhân

– Tư vấn thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ

– Tư vấn, tổ chức triển khai về điều tra quy hoạch, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

– Dịch vụ tư vấn xác định giá đất

 

II. LỰC LƯỢNG KỸ THUẬT

a. Lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ phân tích theo ngành nghề

Đơn vị tính: Người

TT Ngành, nghề Đại học trở lên Trung cấp, cao đẳng Công nhân kỹ thuật
1 Trắc địa 03 04
2 Quản lý đất đai 01 01
3 Kế toán 01

b. Người chịu trách nhiệm theo pháp luật và kỹ thuật trưởng. 

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp Thâm niên
1
Đoàn Xuân Thiêm
Giám đốc Kỹ sư Quản lý Tài nguyên và Môi trường 19 năm
2 Đinh Thị Ngọc Trưởng phòng Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ 7 năm
3 Nguyễn Thị Hồng Loan Kế toán Cử nhân Kế toán 5 năm

c. Danh sách nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ. 

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp Thâm niên
1 Đinh Thị Ngọc Trưởng phòng Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ 7 năm
2 Hoàng Minh Quyết Nhân viên Kỹ sư quản lý đất đai 6 năm
3 Hoàng Xuân Quỳnh Nhân viên Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Trắc địa 2 năm
4 Phạm Hà Linh Chi Nhân viên Cử nhân Quản lý đất đai 1 năm
5 Hoàng Tùng Lâm Nhân viên Cao đẳng Quản lý đất đai 1 năm
6 Tòng Văn Mạnh Nhân viên Cao đẳng Quản lý đất đai 1 năm
         
         

III. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

TT Tên, số hiệu của thiết bị, công nghệ Số lượng Tình trạng Ghi chú
1 Máy toàn đạc điện tử  South NTS-312B

số máy: 063489; NTS-332R số máy: 137964

 

02

Hoạt động tốt
2 Máy GPS RTK CHC M5+

số máy: 970742; 970761; 972597

03 Hoạt động tốt
3  Máy thuỷ chuẩn sokia B40a số máy: 088398 01 Hoạt động tốt
4 Máy in A0 HP DESIGNJET T790 01 Hoạt động tốt
5 Bộ đàm Motozola 1300 số máy: 1711TK5101177; 1711TK5101313; 1711TK5101179 03 Hoạt động tốt
6 Máy tính để bàn, máy tính xách tay 04 Hoạt động tốt
7 Máy in A3: iX6770 01 Hoạt động tốt
8 Máy GPS cầm tay GPSmap78 01 Hoạt động tốt
9 Máy photo Toshiba 457 số máy: 01 Hoạt động tốt
10 Phần mềm McrostationSE, McrostationV8i FAMIS, TMVmap, gCadas, Mapinfor, SDR, Autocad …. 01 Hoạt động tốt