Giới thiệu

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA SƠN LA

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 01, Ngách 04, Ngõ 283, Đường Lê Đức Thọ, Phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Điện thoại: 0866 446 588 – 0212 3500 888

E-mail: doangiasonla@gmail.com.

Website: doangiasonla.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: Do Sở kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Sơn La  đăng ký lần đầu ngày 14/12/2018.

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ số 00029, do Cục trưởng Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cấp ngày 10/6/2019 cấp cho Công ty TNHH Đoàn Gia Sơn La;

CÔNG TY TNHH ĐOÀN GIA SƠN LA

NGHỀ KINH DOANH SAU KHI THAY ĐỔI 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành Ghi chú
1 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110 (Chính)
2 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120
3 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 6810
4 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820
5 Hoạt động tư vấn quản lý 7020
6 Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410
7 – Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và cá nhân

– Tư vấn thủ tục chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng dự án cho doanh nghiệp, cá nhân

– Tư vấn thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ

– Tư vấn, tổ chức triển khai về điều tra quy hoạch, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

– Dịch vụ tư vấn xác định giá đất

 

  KÊ KHAI NĂNG LỰC

TT Ngành, nghề Đại học trở lên Trung cấp, cao đẳng Công nhân kỹ thuật
1 Trắc địa 03 04
2 Quản lý đất đai 01 01
3 Kế toán 01

Người chịu trách nhiệm theo pháp luật và kỹ thuật trưởng. 

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp Thâm niên
1 Đoàn Xuân Thiêm Giám đốc Kỹ sư Quản lý Tài nguyên và Môi trường 21 năm
2 Đinh Thị Ngọc Trưởng phòng Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ 9 năm
3 Nguyễn Thị Hồng Loan Kế toán Cử nhân Kế toán 5 năm

Danh sách nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ. 

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp Thâm niên
1 Đinh Thị Ngọc Trưởng phòng Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ 10 năm
2 Hoàng Minh Quyết Nhân viên Kỹ sư quản lý đất đai 8 năm
3 Tòng Văn Khiển Nhân viên Kỹ sư quản lý đất đai 8 năm
4 Quàng Văn Pâng Nhân viên Kỹ sư quản lý đất đai 7 năm
5 Hoàng Xuân Quỳnh Nhân viên Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Trắc địa 3 năm
6 Hoàng Tùng Lâm Nhân viên Cao đẳng Quản lý đất đai 1 năm
7 Tòng Văn Mạnh Nhân viên Cao đẳng Quản lý đất đai 2 năm
8 Lê Thị Hằng Nhân viên Cao đẳng 10 năm

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

TT Tên, số hiệu của thiết bị, công nghệ Số lượng Tình trạng Ghi chú
1 Máy toàn đạc điện tử  South NTS-312B

số máy: 063489; NTS-332R số máy: 137964

 

02

Hoạt động tốt
2 Máy GPS RTK CHC M5+

số máy: 970742; 970761; 972597

03 Hoạt động tốt
3  Máy thuỷ chuẩn sokia B40a số máy: 088398 01 Hoạt động tốt
4 Máy in A0 HP DESIGNJET T790 01 Hoạt động tốt
5 Bộ đàm Motozola 1300 số máy: 1711TK5101177; 1711TK5101313; 1711TK5101179 03 Hoạt động tốt
6 Máy tính để bàn, máy tính xách tay 06 Hoạt động tốt
7 Máy in A3: iX6770 , Máy in A4 03 Hoạt động tốt
8 Máy GPS cầm tay GPSmap78 01 Hoạt động tốt
9 Máy photo Toshiba 457 số máy: 01 Hoạt động tốt
10 Phần mềm McrostationSE, McrostationV8i FAMIS, TMVmap, gCadas, Mapinfor, SDR, Autocad …. 01 Hoạt động tốt