Hoạt động đo đạc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Các khắc Phục Một số lỗi V8

Tracdiatoanviet.vn 1 GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRÊN MICROSTATION V8I SS3 (53 TÌNH HUỐNG- CẬP NHẬT NGÀY 17/04/2018) Dưới đây là […]

THIẾT KẾ KỸ THUẬT – DỰ TOÁN

THIẾT KẾ KỸ THUẬT – DỰ TOÁN Dự án: Thiết kế Kỹ thuật – Dự toán Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp GCN, lập hồ sơ […]

Chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc diện xin cấp chủ trương của UBND cấp tỉnh

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, chủ đầu tư dự án hoàn toàn có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của […]

Thành lập bản đồ các tỷ lệ

Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình .v..v.. các tỷ lệ nhằm phục vụ mục đích lập Quy hoạch, quản lý đất đai, xin cấp giấy […]

Cắm mốc

Cắm mốc giao đất theo Quyết định của UBND Thành phố, định vị mốc giới phục vụ Quy hoạch .v…v….

Lập Hồ sơ kỹ thuật thửa đất

Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất: Phục vụ kê khai nhà đất; xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển […]