Tin tức

Thủ tục sang tên bất động sản khi mẹ mất không có di chúc

Trong trường hợp của bạn, Nếu nguồn gốc mảnh đất đó là tài sản chung của bố mẹ bạn. Thì bố bạn được hưởng một nửa mảnh đất đó. Còn một nửa […]